Chuyển Đổi Base64

 

Đây là công cụ chuyển đổi Base64 online miễn phí. Với dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng mã hóa ký tự, văn bản sang chuỗi ký tự Base64 hoặc ngược lại giải mã chuỗi ký tự Base64 ra ký tự, văn bản thông thường.

 

Chọn một tính năng:

Mã hóa

Giải mã