Đếm Số Từ Văn Bản

 

Đây là công cụ đếm số từ trong văn bản online miễn phí. Với dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng kiểm tra có bao nhiêu từ khóa trong một đoạn văn bản bất kỳ bằng cách nhập đoạn văn bản đó vào biểu mẫu và nhấn "Đếm số từ", công cụ của chúng tôi sẽ tiến hành đếm hoàn toàn tự động cho bạn chính xác 100%.

 

Nhập đoạn văn bản:


Số từ là: