Chuyển Đổi Charset

 

Đây là công cụ chuyển đổi charset online miễn phí. Với dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tập tin bất kỳ từ bảng mã UTF-8 tới ISO hoặc ngược lại từ ISO tới UTF-8 của cơ sở dữ liệu XML.

 

Lưu ý: Chấp nhận tất cả các định dạng tập tin và ngôn ngữ, kích thước tập tin tối đa 500 KB.