Đổi Kích Thước Ảnh Từ Thiết Bị

 

Đây là công cụ đổi kích thước hình ảnh tải lên từ thiết bị online miễn phí. Với dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng thay đổi kích thước của một hình ảnh tùy ý được lưu trong thiết bị máy tính, điện thoại di động của bạn.

 

Chọn hình ảnh: (lớn nhất 4MB)

Chiều dài: (lớn nhất 2592px)

Chiều cao: (lớn nhất 1944px)


 

- Các định dạng tập tin được hỗ trợ: JPG, JPEG, PNG, GIF.
- Chỉ sử dụng chữ cái Latinh không dấu ở tên tập tin.

 

«Trở về