Đổi Kích Thước Ảnh Qua URL

 

Đây là công cụ đổi kích thước hình ảnh tải lên qua URL online miễn phí. Với dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng thay đổi kích thước của một hình ảnh tùy ý qua URL của hình ảnh đó từ bất kỳ một trang web nào trên mạng.

 

URL hình ảnh:

Chiều dài: (lớn nhất 999px)

Chiều cao: (lớn nhất 999px)


- Các định dạng tập tin được hỗ trợ: JPG, JPEG, PNG, GIF.

 

«Trở về